بلوس های خوراکی آهسته رهش گاویتلفن تماس:  

33932074


پست الکترونیک:  

golpooneh-Co@istt.ir


وب‌سایت:  

www.golponeh.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در مجتمع تجاری‌سازی نوآوری


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (دامپروری)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1767