باسکول نوارنقالهتلفن تماس:  

33932068


پست الکترونیک:  

info@smartsensor.ir


وب‌سایت:  

www.smartsensor.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:

معرفی محصول توسط واحد فناور ثبت نشده است.


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1270