PCD ) Compact Helix PCD کامپکت مارپیچ) (۱۱۲۹۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

دارای یک لوله فلزی فنری شده می باشد که بدنه پلاستیکی آن را محافظت می کند. جهت پایش استریلیزاسیون مجموعه ای از وسایل و بسته های موجود در اتوکلاوهای بخار از دستگاه چالش فرایند استرلیزاسیون (Process Challenging Device) PCD استفاده می شود. روش کار با دستگاه PCD – نوار نشانگر ۴ نقطه ای را مطابق شکل از وسط خم کرده به روشی که قسمت دارای نشانگر ۴ نقطه ا ی به سمت داخل قرار گیرد . – قسمت خم شده را درون شیار قطعه پلاستیکی قرار دهید ، درب محفظه فلزی را ببندید، PCD همراه با مجموعه ا ی از بسته ها درون اتوکلاو قرارگرفته و فرایند استریلیزاسیون انجام می گیرد. نحوه کار دستگاه اتوکلاو در ابتدای دوره استریلیزاسیون خلأ ایجاد شده توسط دستگاه، هوای داخل دستگاه و لوله مارپیچ را تخلیه کرده و سپس در مرحله بعدی با ورود عوامل استریل کننده بخار به لوله مارپیچ و سپس محفظه فلزی نشانگر ۴ نقطه ا ی تغییر رنگ داده که بعد از اتمام دوره استریل دستگاه، مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتیجه نشانگر نوار نشانگر مربوط به بخار در شرایط استریلیزاسیون مناسب از رنگ زرد به سیاه تغییر رنگ می دهد. در صورت وجود رنگ زرد یا قهوه ای در نقاط نشانگر باید خلأ دستگاه و ورودی بخار توسط مسئول فنی دستگاه ارزیابی شود. پارامترهای مورد ارزیابی در نشانگر PCD – نشتی هوا – گازهای غیر قابل تراکم – خروج ناکافی هوا – نفوذ بخار به سطوح داخلی وسایل از قبیل لوله های باریک، لوله ها و لوازم حفره دار


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2279