نرم افزار مدیریت و صدور بیمه نامه های درمان تکمیلیتلفن تماس:  

33932220-33932218


پست الکترونیک:  

Eppad.Mali@gmail.com


وب‌سایت:  

www.Eppad.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان کریستال


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1279