انجام عملیات مهندسی از طراحی تا اجرای پروژه روشنائیتلفن تماس:  

37764527


پست الکترونیک:  

ise@samanenergy.ir


وب‌سایت:  

www.samanenergy.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع آهن و فولاد (خدمات مهندسی و مشاوره )
  • مدیریت شهری (خدمات فنی و مهندسی و مشاوره)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 626