ارتقاء نرم افزار دستگاههای ثبات بدون کاغذ مطابق با استاندارد ها در سایر دستگاه رقبای خارجیتلفن تماس:  

36214460


پست الکترونیک:  

info@farapajooh.com


وب‌سایت:  

www.farapajooh.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل ( فناوری اطلاعات و نرم افزار)
  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ( فناوری اطلاعات و نرم افزار)
  • صنایع آهن و فولاد (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • کشاورزی و صنایع غذایی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع لوازم خانگی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع نیروگاهی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 771