سیستم کنترل توزینتلفن تماس:  

33932081-2


پست الکترونیک:  

info@kfz-co.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ابزار دقیق و اتوماسیون)
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (ابزار دقیق و اتوماسیون)
  • کشاورزی و صنایع غذایی (صنایع غذایی)
  • صنایع معدن (قطعات و تجهیزات )

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1000