پودر دیر سوز کنندهتلفن تماس:  

03133932105


پست الکترونیک:  

info@alvarplast.com


وب‌سایت:  

www.alvarplast.com


آدرس:  

اراضی پارک علم و فناوری شیخ بهایی


معرفی محصول:

پودر دیر سوز کننده برای دیر سوز کردن پلیمرها -پارچه و کاغذ می تواند مورد استفاده قرارگیرد


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2496