مه ساز امنیتیتلفن تماس:  

33931236-55


پست الکترونیک:  

tgn-co@istt.ir


وب‌سایت:  

tgn.co.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1394