سامانه ساپ نیرورسانی فونیکستلفن تماس:  

36759053


پست الکترونیک:  

info@phx.ir


وب‌سایت:  

www.phx.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان صفه


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1213