طراحی و اجرای سامانه حفاظت کاتدی(مخازن فلزی)تلفن تماس:  

33932394-95


پست الکترونیک:  

sadrsepahan.co@gmail.com


وب‌سایت:  

www.sadrsepahan.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان شیخ‌بهایی


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • مدیریت شهری (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع نیروگاهی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1765