دیجیتال مارکتینگتلفن تماس:  

33932422


پست الکترونیک:  

info@avataj.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

اصفهان- تله کابین صفه


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 723