مدیریت گزارش روزانه DRPتلفن تماس:  

03133932292


پست الکترونیک:  

info@ipasoft.ir


وب‌سایت:  

ipasoft.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1 ، واحد 105


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1034