نگاه



تلفن تماس:  

33931087


پست الکترونیک:  

info@negarehgardan-co.ir


وب‌سایت:  


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • هنر، صنایع دستی، فرهنگی، گردشگری (نرم افزار)
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 892