سامانه های پایش شعلهتلفن تماس:  

03133932456


پست الکترونیک:  

info.partikan@gmail.com


وب‌سایت:  

www.partikan.co


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:

سیستم پایش شعله یا شعله ­بین به منظور تشخیص و اعلانِ حضور یا عدم حضور شعله در تجهیزاتی مانند توربین ها و بویلرها که استمرار و تداوم وجود شعله بسیار حیاتی بوده طراحی و ساخته شده است. به طور معمول این سیستم ها شامل یک یا چند حسگر تشخیص شعله و یک دستگاه راه انداز (آمپلی فایر) می باشند. وظیفه ی دستگاه راه انداز یا آمپلی فایر دریافت سیگنال از حسگرهای شعله یاب و اعلان وضعیت به خروجی می باشد. بدلیل این که رنگ شعله ی حاصل از سوخت های مختلف (سوخت های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی) بسته به نوع سوخت مصرفی از گستره ی فروسرخ (مادون قرمز) تا فرابنفش (ماورای بنفش) متغیر می باشد و از آن جایی که سوخت مصرفی توربین های NEVSKY گاز طبیعی بوده و گستره ی نوری شعله ی حاصل از این نوع سوخت بیشتر دارای مولفه های فرا بنفش است از حسگرهای آشکارساز درگستره ی فرابنفش جهت پایش شعله استفاده میگردد.


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ابزار دقیق و اتوماسیون)
  • صنایع نیروگاهی (ابزار دقیق و اتوماسیون)
  • صنایع برق و الکترونیک (ابزار دقیق و اتوماسیون)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1043