انکوباتور نشانگرهای زیستی فرآیند استرلیزاسیون ( ۳۲۱۰-۱۴)تلفن تماس:  

03133932481


پست الکترونیک:  

info@rrs.ir


وب‌سایت:  

www.rrs.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:

امروزه جهت پایش میکروبی دستگاه های استریلیزاسیون در بیمارستانها از نشانگرهای بیولوژیک استفاده می شود. با توجه به اینکه این نشانگرها جهت انکوبه شدن به دمای مشخص (۲±۳۷ درجه سانتی گراد یا ۲±۵۶ درجه سانتی گراد) نیاز دارند، محققان شرکت روشن رای سپاهان انکوباتورهای ویژه ای را برای انکوبه کردن این نشانگرها طراحی کرده ا ند . انکوباتور مدل ۳۲۱۰-۱۴ دو حالت دمایی (۲±۳۷ درجه سانتی گراد) به مدت ۴۸ ساعت (نشانگر بیولوژیک اتیلن اکساید و فور) و به مدت ۲۴ ساعت (نشانگر بیولوژیک گاما) یا (۲±۵۶درجه سانتی گراد) به مدت ۲۴ ساعت (نشانگر بیولوژیک بخار،پلاسما و فرمالدئید) را برای نشانگرها فراهم می کند. اگر فرایند استریل موفق باشد، رنگ محیط کشت نشانگر بدون تغییر باقی می ما ند و درصورتی که فرایند استریل دراتوکلاو به درستی انجام نشده باشد (استریلیزاسیون نا موفق)، باکتریها ی موجود در نشانگر در معرض محیط کشت و در شرایط انکوباتور رشد می نما ید و رنگ نشانگر زرد می شود. قابلیت‎های انکوباتور مدل (۳۲۱۰-۱۴) • ارتقاء ایمنی دستگاه و تأمین برق مورد نیاز با مبدل (ترانس) خارجی ۲۴۰ به ۲۴ ولت (۵/۱آمپر) • مجهز به زمان سنج جهت خاموش شدن و قطع عملکرد دستگاه پس از زمان تعیین شده • ارائه هشدار با بوق بعد از اتمام کار دستگاه • دارای یک باتری پشتیبان به منظور ذخیره و حفظ دمای تنظیم شده و زمان سپری شده در هنگام قطع برق و فراهم کردن امکان جابجایی دستگاه در حین کار طراحی محلی ویژه برای شکستن نشانگرهای زیستی • دارای صفحه نمایشگر جهت نمایش لحظه ا ی دما و زمان


بازار هدف:

  • بهداشت و درمان (تجهیزات و مواد پزشکی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2279