سامانه رهگیری و اعزام خودروهای عملیاتی به محل حادثهتلفن تماس:  

03133931257


پست الکترونیک:  

apnaj@istt.com


وب‌سایت:  

apnaj.com


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان ابوریحان واحد 228


معرفی محصول:

با تماس شهروندان به مرکز حوادث و اتفاقات برق، از طریق سامانه 121، موقعیت جغرافیایی محل حادثه برای نزدیک ترین اکیپ های عملیاتی، ارسال می شود. در هر فرم ارسال حادثه، محل حادثه و نوع حادثه مشخص شده است. ارسال حادثه بنا به تجهیز هر اکیپ و تعداد ماموریت های روزانه ارسال می شود. تمامی گزارش های ماموریت به صورت الکترونیکی، ثبت و برای مرکز فرماندهی، ارسال می شود. مزایا: اجرای قانون عدالت کار ایجاد سند الکترونیکی نمایش موقعیت نیروهای عملیاتی زمان انجام کار ...


بازار هدف:

  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 959