دستگاه هوشمند خودروئیتلفن تماس:  

33932114


پست الکترونیک:  

ipatec@chmail.ir


وب‌سایت:  

www.ipa.co.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (جاده ای)
  • مدیریت شهری (حمل و نقل)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 399