دستگاه پاستور آغوزتلفن تماس:  

33872397


پست الکترونیک:  

shirmak-co@istt.ir


وب‌سایت:  

www.shirmak.ir


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:


سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 606