نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ چند رسانه ای (EMMS)تلفن تماس:  

33932426-7


پست الکترونیک:  

info@epr-co.com


وب‌سایت:  

www.epr-co.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • آموزش، تفریح و سرگرمی (آموزش)
  • ICT (نرم افزار)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 910