انجام خدمات کارشناسی و مشاوره ای در زمینه ی PM برقی و مکانیکیتلفن تماس:  

37764527


پست الکترونیک:  

ise@samanenergy.ir


وب‌سایت:  

www.samanenergy.ir


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نیروگاهی (خدمات مهندسی و مشاوره )

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1368