شیرتنفسی فشار یا خلاء مخازن ذخیرهتلفن تماس:  

33931059-60


پست الکترونیک:  

pishroGasMaher@gmail.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در مجتمع تجاری‌سازی نوآوری


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ابزار دقیق و اتوماسیون)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 600