سازگار کنندهتلفن تماس:  

33931147-52


پست الکترونیک:  

info@ariapolymer.ir


وب‌سایت:  

www.ariapolymer.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (جاده ای)
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (مواد شیمیایی)
  • صنایع لوازم خانگی (مواد شیمیایی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 930