شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)

International Systems Engineering and Automation Company

زمینه فعالیت:

  • مخابرات و الکترونیک
  • فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار)

وضعیت استقرار:  

پارک فناوري - خارج از شهرک


تاریخ استقرار:  

ثبت نشده است.


وضعیت دانش‌بنیان:  

نمي باشد


تلفن تماس:  

6660730-6661970


نمابر:  


پست الکترونیک:  

info@irisaco.com


وب‌سایت:  

www.irisaco.com


آدرس:  

خارج از شهرک


تعداد بازدید: 2112

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.مجوزهای اخذ شده:

  • مجوزي ثبت نشده است

افتخارات:

  • افتخاري ثبت نشده است

اعضا:

مدیر عامل:  

ایرج فخری نجف آبادی

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

آقای قندی-خ محمدی آقای برجوئیان

شماره تماس: