شرکت داده گستر خط روشن

DADEHGOSTAR-e-KHATEROSHAN

زمینه فعالیت:

  • فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار)

وضعیت استقرار:  

پارک فناوري - اراضی پارک علم و فناوری شیخ بهایی


تاریخ استقرار:  

ثبت نشده است.


وضعیت دانش‌بنیان:  

نمي باشد


تلفن تماس:  

33932075


نمابر:  


پست الکترونیک:  

info@khateroshan.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

اراضی پارک علم و فناوری شیخ بهایی


تعداد بازدید: 1425

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.مجوزهای اخذ شده:

  • عضویت درانجمن مدیران صنایع استان اصفهان
  • مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای کشور

افتخارات:

  • افتخاري ثبت نشده است

اعضا:

مدیر عامل:  

سیدمحمد مصطفی میرمعزی

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

سید محمد مصطفی میرمعزی

شماره تماس:  

9192511722