شرکت مهندسي توسعه فناوري اطلاعات و تجارت تفاوت

TafavotCo

زمینه فعالیت:

  • فناوری اطلاعات (نرم افزار و سخت افزار)

وضعیت استقرار:  

پارک فناوري - مرکز رشد هنر


تاریخ استقرار:  

ثبت نشده است.


وضعیت دانش‌بنیان:  

نمي باشد


تلفن تماس:  

2142694592


نمابر:  


پست الکترونیک:  

tafavotco@gmail.com


وب‌سایت:  

www.tafavotco.com


آدرس:  

مرکز رشد تخصصی هنر


تعداد بازدید: 1232

معرفی واحد فناور:

خلاصه معرفی واحد ثبت نشده است.مجوزهای اخذ شده:

  • تمدید مجوز انجمن صنفی رایانه اصفهان

افتخارات:

  • افتخاري ثبت نشده است

اعضا:

مدیر عامل:  

موسی مشتاقیان

شماره تماس:  

مدیر بازرگانی:  

شماره تماس: