بسته افزودنی روغن حل شونده کشاورزیتلفن تماس:  

03133932394


پست الکترونیک:  

sadrsepahan.co@gmail.com


وب‌سایت:  

www.sadrsepahan.com


آدرس:  

خیابان ۱۱، ساختمان صبا سکه، پلاک A407، طبقه اول


معرفی محصول:

این بسته افزودنی به منظور کنترل و کاهش خسارات ناشی از آفاتی مانند شپشک ها، شته ها، کنه ها، و تخم های برخی از آفات و کنترل بعضی از بیماری های درختان میوه طراحی شده است. روغن کشاورزی با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخم ها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آنها از خسارت های ناشی از وجود این نوع آفات در گیاه جلوگیری می کند.


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (مواد شیمیایی)
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (مواد شیمیایی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 4208