کیت استخراج پلاسمید تالی ژن پارستلفن تماس:  

33932373-4


پست الکترونیک:  

taligene@yahoo.com


وب‌سایت:  

taligene.com


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در مجتمع تجاری‌سازی نوآوری


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • کشاورزی و صنایع غذایی (خدمات آزمایشگاهی)
  • بهداشت و درمان (خدمات آزمایشگاهی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 3441