خدمات آسیاب کاریتلفن تماس:  

33931290-1


پست الکترونیک:  

faragir.s.m-co@istt.ir


وب‌سایت:  

faragirsanat.ir


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 1


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (خدمات آزمایشگاهی)
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (خدمات آزمایشگاهی)
  • کشاورزی و صنایع غذایی (خدمات آزمایشگاهی)

سطح آمادگی محصول:  

توليد انبوه


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 3589