دستگاه تست استحکام گندله پختهتلفن تماس:  

33932196-7


پست الکترونیک:  

mazaheri5@yahoo.com


وب‌سایت:  


آدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع آهن و فولاد (خدمات آزمایشگاهی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 2173