اسپكترومتر تحرك يوني با منبع يونيزاسيون تخليه  كرونا CD-1500تلفن تماس:  

33932423


پست الکترونیک:  

Teifazmon@gmail.com


وب‌سایت:  

www.teifazmon.com


آدرس:  

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (خدمات آزمایشگاهی)

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 3011