ترانسمیتر انواع سیگنال ترموکوپل، ولتاژ وRTD به یک یا دو خروجی میلی آمپر ایزولهتلفن تماس:  

36214460-32335058


پست الکترونیک:  

info@farapajooh.comآدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:

از این مدول برای ایزوله کردن الکتریکی، تبدیل، تقویت، فیلتر و دوبل کردن سیگنال های استاندارد استفاده می شود. نوع ورودی: سیگنال های استاندارد آنالوگ شامل انواع سیگنال های mA ( 0~20 mA ، 4~20 mA ، 0~5 mA ) با امکان انتخاب نوع سیگنال mA از طریق سوییچ سلکتور و یا انواع سیگنال های RTD با امکان انتخاب نوع RTD از طریق سوییچ سلکتور و یا انواع ترموکوپل های روسی یا غربی با قابلیت انتخاب نوع ترموکوپل از طریق سوییچ سلکتور می باشد. همچنین این مدول قابل برنامه ریزی جهت دریافت ورودی ولتاژ ) ±10V ، ±5V ، ±1V ( با امکان انتخاب رنج ولتاژ از طریق سوییچ سلکتور را نیز دارد. نوع خروجی: در طرف خروجی 2 جریان خروجی کاملا ایزوله ( از یکدیگر، از ورودی و از تغذیه ) وجود دارد که به طور جداگانه روی سیگنال-های 0~20 mA و یا 4~20 mA و یا 0~5 mA قابل تنظیم می باشد. رنج سیگنال های خروجی توسط سوییچ های سلکتور تنظیم می شوند. ولتاژ تغذیه مدول می تواند بین 10-30 VDC باشد.


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع آهن و فولاد (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • کشاورزی و صنایع غذایی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع لوازم خانگی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع نیروگاهی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1663