دستگاه مبدل پورت سریالRS232  به RS485 ایزوله صنعتیتلفن تماس:  

36214460-32335058


پست الکترونیک:  

info@farapajooh.comآدرس:  

واحدهای فناور مستقر در ساختمان فن‌آفرینی 2


معرفی محصول:

جهت ارتباط پورت RS485 تجهیزات صنعتی با پورت RS232 کامپیوتر و همچنین در محیط های صنعتی که محدودیت طول سیم برای ارتباط سریال ‏‎ RS232 ‎‏ وجود دارد با استفاده از مبدلRS232 ‎‏ بهRS485 ‎ می توان تا مسافت 1200 متر بدون تکرار کننده طول سیم ارتباط سریال را افزایش داد .‏ در دستگاه مبدلRS232 ‎‏ به RS485‎‏ تولیدی این شرکت با نام تجاری ‏SDAM-232 ‎‏ بدلیل رعایت ایزولاسیون ‏کامل بین ورودی و خروجی دستگاه، کلیه نویزهای محیطی حذف شده و یک ارتباط سریال ایمن دراختیار کاربر ‏قرار می گیرد. و درسمتRS485 ‎‏ میتوان تا 32 دستگاه مختلف را به خط باس متصل نمود.


بازار هدف:

  • صنایع حمل و نقل (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع آهن و فولاد (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • کشاورزی و صنایع غذایی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع لوازم خانگی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )
  • صنایع نیروگاهی (برق، الکترونیک، کنترل و قدرت )

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 1663