اتوماسیون جامع حراست آیپستلفن تماس:  

32646206


پست الکترونیک:  

ehsan.roghani@gmail.com


وب‌سایت:  

www.eyerik.com


آدرس:  

خارج از شهرک


معرفی محصول:


بازار هدف:

  • صنایع آهن و فولاد (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع شیمیایی، رنگ و چسب (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • کشاورزی و صنایع غذایی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع لوازم خانگی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع معدن (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • مدیریت شهری (فناوری اطلاعات و نرم افزار )
  • صنایع نیروگاهی (فناوری اطلاعات و نرم افزار )

سطح آمادگی محصول:  

نيمه صنعتي


مجوزهای اخذ شده:  

مجوزی اخذ نشده است.


تعداد بازدید: 5642